Knowledge

Fine Tuning for Pharmaceuticals
17/07/2555 15:11
การปรับตั้งค่าอย่างละเอียด สำหรับ เครื่องบรรจุในอุตสาหกรรมผลิตยา นับเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทย ในการปรับปรุงคุณภาพของการผลิต โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
หลักการ โครงสร้าง และ รูปแบบต่างๆ ของ Air Shafts
01/07/2555 03:28
Air shaft ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Web Control เช่น การควบคุมความตึง การปล่อยออกและการม้วนเก็บ ของวัสดุที่เป็นม้วนต่างๆ เช่น ผ้า พลาสติก กระดาษ ฟิล์ม และอื่นๆอีกมาก