วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินให้กับลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัทได้จัดช่องทางการชำระเงินไว้หลายรูปแบบ และ หลายธนาคาร ด้วยกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนเงิน เครดิตเทอม และ เงื่อนไขอื่นๆตามแต่ที่ได้ตกลงกัน แต่เหนือสิ่งอื่นใด ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

กรุณาติดต่อ ฝ่ายขาย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2223-2271-3 เพื่อสอบถามรายละเอียด และ เงื่อนไขในการชำระเงิน สำหรับลูกค้าแต่ละประเภทได้ตลอดเวลา