Screw Jack

Screw Jack ยี่ห้อ Makishinko แม่แรงใชักับโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตจาก ญี่ปุ่น 

รายละเอียด: บริษัท Makishinko ออกแบบและผลิต Screw Jack ขึ้นมาโดยอาศัยเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์อันยาวนานของตนเองโดยเฉพาะ ที่สะสมมาจากการผลิตเกียร์ทดรอบมาเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงเป็นที่เชื่อถือได้ในเรื่องของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความทนทาน จนเป็นที่ปรากฏและยอมรับกันในวงการอุตสาหกรรม 

คุณลักษณะ 
1. Makishinko ได้พิจารณาถึงความสะดวกในการเลือกใช้ Screw Jack จึงได้ทำการเปลี่ยนวิธีเลือกจากแบบเดิมที่ใช้ตัวเลขเป็นตัวกำหนด มาเป็นแบบใช้ความสามารถในการยกน้ำหนักแทน 
2. ความสามารถในการยกน้ำหนักได้รับการพัฒนาให้มากกว่าเดิมถึง 25%-67% ในขนาดเดียวกัน (มากที่สุด 67%) เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิม 
3. Makishinko ได้พัฒนาระบบ screw stopper key system ที่ได้ทำการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้ว เป็น Option ที่ให้เลือกสั่งได้สำหรับแบบ Ball Screw Type 
4. Makishinko ออกแบบให้ Screw Jack สามารถรับแรงกดและแรงดึงด้วยค่าที่เท่ากัน สำหรับ Screw Jack ที่มีคุณสมบัติรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 2kN to 2000kN. 
5. ขนาดและรูปร่างของปลายเพลา ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นชนิดต่างๆให้เลือกเป็นมาตรฐาน